PROGRAM

15:00     Ankomst
15:10     Velkommen v/Idrætssamvirkets formand Jens Bundgaard
15:15     Tale v/tidligere Borgmester i Aarhus Kommune Thorkild Simonsen
15:30     Musik og et glas
15:50     Tale v/Rådmand Rabih Azad Ahmad
16:00     Musik og et glas

                    Har du lyst til at holde en kort tale til jubilaren.
                            Henvend dig til toastmaster Henrik Stampe


16:30     Tale v/Idrætssamvirkets formand Jens Bundgaard
18:00     Afslutning og tak


Gaver: Vil du/I gerne give en gave ifbm jubilæet, ønsker Idrætssamvirket et pengebeløb som vil blive anvendt til aktiviteter for børn og unge i aarhusianske idrætsforeninger. Se nærmere i invitationen nedenfor!