Nyhedsbrevet findes også online: http://www.idraetssamvirket.dk/2018-september.asp

18. september 2018

Nyhedsbrev September 2018

 

Åben Skole puljen

BEVÆGELSE OG DEN ÅBNE SKOLE – Skoler og idrætsforeninger i Aarhus Kommune kan for anden gang i 2018 søge puljemidler til fælles projekter

Projekterne skal understøtte den lokale implementering og forankring af intentionerne i Folkeskoleloven – Bevægelse og Den åbne skole. De skal have fokus på bevægelse og læring. De skal desuden bidrage til, at børn og unge inspireres til at bruge de muligheder, idrætsforeninger tilbyder i Aarhus.

Puljen udbydes i et samarbejde mellem Børn og Unge, Sport og Fritid og Idrætssamvirket i Aarhus.

Til et projekt kan søges mellem 15.000 og 25.000 kr.

Herudover kan der søges tilskud på op til 75.000 kr. til større og længerevarende projekter, der omfatter flere skoler og har større volumen, hvad angår antal undervisningsforløb og antal elever. Her er der mulighed for, at også flere mindre foreninger i fællesskab kan indgå aftaler. Tilsvarende kan afdelinger i en flerstrenget idrætsforening også indgå aftaler.

Projekterne defineres og beskrives lokalt i et samarbejde mellem skolen og idrætsforeningen. Midlerne kan tilgå både skole og idrætsforening. Der kan suppleres med egenfinansiering.

Til ansøgningen bruges en skabelon til projektbeskrivelse og budget. SE BILAG (OBS – Puljemidlerne kan ikke bruges til almindelig drift – fx vikartimer. De skal finansiere aktiviteter)

Projektansøgningen sendes til Børn og Unge – Thomas Batting tba@aarhus.dk og Karen Mette Hansen kamh@aarhus.dk

Ansøgningsfrist 26.oktober 2018

Siden 2015 er der blevet uddelt midler til mere end 30 samarbejdsprojekter. Mange af projekterne er nu afsluttet med gode erfaringer . Man kan læse om dem og lade sig inspirere i det online - "Bevægelse og den åbne skole" - inspirationskatalog.


Idrættens Frivilligpris

På fredag kåres vinderen af Idrættens Frivilligpris 2018 i Aarhus

 
Mens Aarhus i 2018 er Frivillighovedstad uddeler Jutlander Bank og Idrætssamvirket Aarhus ”Idrættens Frivilligpris 2018”.

Prisen på 25.000 kroner skal ses som et anerkendende skulderklap til en idrætsforening, der har gjort en særlig indsats for at fastholde sine frivillige.

Initiativet til prisen er taget af Jutlander Bank:

Prisen sætter fokus på det omfattende frivillige arbejde, der ydes i de aarhusianske idrætsforeninger.
Idrætssamvirkets og Jutlander Bank vil gerne synliggøre det vigtige arbejde, de mange frivillige gør i idrætsforeningerne, og udbrede kendskabet til, hvordan man skaber et godt miljø for både frivillige og idrætsudøvere.
Vinderen af prisen afsløres fredag den 21/9 mellem kl. 15 og 16 i Flying Super Kids-teltet, Musikhusparken ifm Folkets Møde - et Frivillighovedstad arrangement, hvor DU også er inviteret.

Se program og tilmeld dig her: https://visitaarhus.nemtilmeld.dk/240/

Kontakt

Idrætssamvirket Aarhus
Idrættens Hus Vest
Stadion Allé 70
8000 Aarhus C

Tlf.: 8614 5252
Se direkte numre her

E-mail: info@isaarhus.dk


Tilmeld/Afmeld

Ønsker du at modtage Idrætssamvirkets nyhedsbrev på e-mail så tilmeld dig her:

Tilmeld Nyhedsbrev

Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet, er der tre forskellige procedurer alt efter hvordan du er tilmeldt nyhedsbrevet og hvilken modtagergruppe din e-mailadresse tilhører:

Afmeld Nyhedsbrev