25. september 2018

Nyhedsbrev September 2018 nr. 2

Idrættens Frivilligpris uddelt
 

Anlægspuljen - Husk at få vejledning hos idrætssamvirket!

Anlægspuljen har ansøgningsfrist på mandag d. 1.okt.

Har din idrætsforening planer om udbygning, modernisering eller renovering af jeres anlæg, så husk ansøgningsfristen for anlægspuljen til forenings- og fritidsaktiviteter. Der ydes tilskud på op 70% ved energibesparende tiltag

Byrådet har afsat en årlig pulje til kommunale, foreningsejede og selvejende institutioners byggeprojekter. Der kan søges om tilskud til nye forenings- og fritidsfaciliteter samt til ombygning, modernisering og renovering af eksisterende faciliteter.

Ansøgning indsendes via anlægspuljens ansøgningsskema senest den 1. oktober. Indkomne ansøgninger efter denne dato kan ikke forventes imødekommet. Den samlede pulje fordeles én gang årligt, og ansøgeren kan forvente svar senest i januar måned.

Der ydes normalt et tilskud på maksimalt 50% af udgifterne til ombygning, renovering, forbedring af mindre nyanlæg under forudsætning af en kontant egenkapital på minimum 15% af de samlede anlægsudgifter.

Til investeringer i energibesparende tiltag ydes efter konkret vurdering op til 70% af anlægsudgifterne.

Til større nye projekter - f.eks. idrætshaller - ydes normalt et tilskud på maksimalt 15% af de samlede udgifter under forudsætning af en kontant egenkapital på et tilsvarende beløb.

Der ydes ikke tilskud til allerede igangsatte projekter.

Beskrivelse og ansøgningprocedure

Online anøgningskema

HUSK!
Medlemsforeninger anbefales at søge vejledning forud for anlægsprojekter hos Idrætssamvirket Aarhus.
Aarhus i Forening - efterårets kurser

Tilmeld dig allerede nu, Idrætssamvirkets kurser i efteråret 2018 - Aarhus i Forening

Det er gratis at deltage i Idrætssamvirkets populære kurser under Aarhus i Forening.

Næste kurser:
10. OKT. - "Videokursus" - TILMELD NU - STANDBY.
25. OKT. - "Børn med særlige behov" - TILMELD (4.OKT.)
30. OKT. - "Kassererkursus 2" - TILMELD (9.OKT.)
01. NOV. - "Fundraising" - TILMELD (11.OKT.)

Kursusoversigten for resten af året findes på www.aarhusiforening.dk, hvor du kan tilmelde dig og planlægge din kursusdeltagelse.

God fornøjelse!


 

Ny kommunikationsmedarbejder

Idrætssamvirket Aarhus har ansat Emma Mogensen som ny kommunikationsmedarbejder

"Jeg hedder Emma Mogensen, er 24 år gammel og spiller professionel håndbold i Aarhus United, hvor jeg er anfører.
Sideløbende læser jeg litteraturhistorie på 3. semester, på Aarhus Universitet med hjælp fra AU Elitesport. Jeg er en rigtig Aarhus-pige med mine rødder i HEI og Skæringhallen, hvor de fleste timer af mine barne- og ungdomsår er blevet spenderet.

Jeg er nysgerrig på kommunikation og formidling på forskellige sociale medier, hvor jeg gennem både studie og håndbold har oparbejdet erfaring og interesse. Det århusianske foreningsliv har en stor plads i mit hjerte, og jeg ønsker at opsnuse samt videreformidle de mange gode historier, der findes derude.
"

Emma skal skrive artikler om idrætten i Aarhus. Det kan være om de frivillige i idrætsforeningerne, udvikling i foreningerne eller nye tiltag for idrætten. Hun vil lede efter nyhederne, skrive historierne i relation til aarhusiansk idræt og lægge det på facebook og vores website.

Hendes arbejde sker i samarbejde med idrætsforeningerne, Idrætssamvirkets sekretariatet og Idrætssamvirkets bestyrelse.


 

Aktivitetspuljen

Mandag d. 1. oktober er der deadline for ansøgning til Aarhus Kommunes Aktivitetspulje

I perioden 2018 – 2021 understøtter aktivitetspuljen Frivillighedshovedstad 2018 samt aktiviteterne i Sports- og Fritidspolitikken.
Temaerne er således:

Frivillighedshovedstad 2018:
  • aktiviteter, som gennemføres af og for de frivillige
  • aktiviteter / events, der understøtter de frivillige foreninger, og er med til at rekruttere og fastholde nye medlemmer
  • projekter, der giver frivillige mulighed for at afprøve og opstarte nye aktiviteter, bevægelsesformer mm.
Aktiviteter for alle:
  • aktivitetstilbud, der understøtter det gode liv. Det skal være let at komme i gang med aktiviteter, og der skal være aktivitetsmuligheder for alle målgrupper.
De sunde fællesskaber:
  • Sports- og fritidsområdet skal arbejde for sunde fællesskaber for alle: Vi skal være i bevægelse og balance. Området skal fortsat fungere som en social løftestang, der styrker den mentale sundhed, forebygger ensomhed og bidrager til udviklingen af medborgerskab, demokrati og sunde fællesskaber.

Der kan også søges til øvrige projekter, som falder uden for ovenstående temaer, hvis der er tale om nye tiltag, der vil være med til at udvikle sports-, fritids- og folkeoplysningsområdet.
Der kan i øvrigt henvise til info om aktivitetspuljen på Aarhus Kommunens hjemmeside


Kontakt

Idrætssamvirket Aarhus
Idrættens Hus Vest
Stadion Allé 70
8000 Aarhus C

Tlf.: 8614 5252
Se direkte numre her

E-mail: info@isaarhus.dk


Tilmeld/Afmeld

Ønsker du at modtage Idrætssamvirkets nyhedsbrev på e-mail så tilmeld dig her:

Tilmeld Nyhedsbrev

Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet, er der tre forskellige procedurer alt efter hvordan du er tilmeldt nyhedsbrevet og hvilken modtagergruppe din e-mailadresse tilhører:

Afmeld Nyhedsbrev