Nyhedsbrevet findes også online: http://www.idraetssamvirket.dk/2018-maj.asp

1. maj 2018

Nyhedsbrev Maj 2018

  Tilmelding.

Fyraftensmøde om Persondataforordningen

25. maj træder nye regler i kraft – de gælder også for dig og jeres forening

Idrætssamvirket Aarhus og DGI Østjylland inviterer til fyraftensmøde:

Mandag den 14. maj kl. 17:00 – 19:30
hos DGI Østjylland, Søren Frichsvej 42b - 2. sal, 8230 Aabyhøj

Arrangementet er gratis. Tilmelding med antal personer og forening til Idrætssamvirket Aarhus senest fredag den 11. maj kl. 12.00.
Tilmelding via: tilmelding@isaarhus.dk

EU's persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018, og inden da skal alle foreninger have styr på deres data om medlemmerne.
Persondataforordningen erstatter persondataloven og skærper reglerne på flere områder:
  • Hvad må gemmes af data, og hvornår skal data slettes?
  • Hvordan skal data opbevares?
  • Privatlivspolitik: Medlemmerne har ret til at vide, hvilke data, der findes om dem – hvilke krav til form og indhold?
  • Den dataansvarlige i foreningen skal kunne dokumentere, hvilke data foreningen har på medlemmer, frivillige og trænere
  • Hvis man har eksterne til at behandle foreningsdata skal der forelægge en databehandlingsaftale.
Alle regler og udkast til politikker og aftaler kan findes på skrift på DGI eller DIFs hjemmeside (under Persondata), men til dette møde vil vi dels:
  • Gennemgå reglerne i persondataforordningen og svare på konkrete spørgsmål
  • Holde workshop, så I på stedet kan få udarbejdet de konkrete politikker til jeres forening
Oplæg og workshop v/ Flemming Mølgaard, DGI Østjylland

Vel mødt!


Pulje til stor idrætsoplevelse

 

Ny pulje skal give unge piger store idrætsoplevelser

DIF sætter i den kommende tid fokus på at fastholde teenagepigerne i idræts- og foreningslivet ved blandt andet at lancere en ny pulje, hvorfra foreninger kan søge om økonomisk hjælp til at afholde camps for piger.

Puljen giver DIF’s idrætsforeninger mulighed for at søge om økonomisk støtte til at afholde pigecamps. Puljen er åben i foråret frem til den 20.maj 2018, og foreningerne kan søge om maksimalt 20.000 kroner til afholdelse af lejrene. Alle foreninger, der har aktiviteter for piger i alderen 12-15 år kan søge puljen.

Hele pressemeddelelsen og ansøgningskema kan findes her.

Der er er også udgivet en bog til inspiration - "Gode Idrætsmiljøer for Piger", kan downloades gratis her.


 

Pulje til flere flygtninge i foreningslivet

Flygtninge er et aktiv for Aarhus

Puljens formål er at give voksne flygtninge mulighed for at blive en del af den danske foreningstradition.
Flygtninge er et aktiv for Aarhus, og med henblik på, at de hurtigere bliver en aktiv del af civilsamfundet og dermed bidrager til udviklingen af Aarhus, som en god by for alle, kan folkeoplysende foreninger ansøge om et tilskud på op til 5.000 kr.

Der kan læses mere på Aarhus Kommunes hjemmeside.


Kontakt

Idrætssamvirket Aarhus
Idrættens Hus Vest
Stadion Allé 70
8000 Aarhus C

Tlf.: 8614 5252
Se direkte numre her

E-mail: info@isaarhus.dk


Tilmeld/Afmeld

Ønsker du at modtage Idrætssamvirkets nyhedsbrev på e-mail så tilmeld dig her:

Tilmeld Nyhedsbrev

Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet, er der tre forskellige procedurer alt efter hvordan du er tilmeldt nyhedsbrevet og hvilken modtagergruppe din e-mailadresse tilhører:

Afmeld Nyhedsbrev