Nyhedsbrevet findes også online: http://www.idraetssamvirket.dk/2017-september.asp

1. september 2017

Nyhedsbrev September 2017

 

Så er det nu du skal tilmelde dig til mødet om fremtidens idræt i Aarhus

Flere rådmænd og partiernes spidskandidater har meldt deres ankomst, til denne optakt til det kommende Kommunalvalg og udfærdigelsen af Sport & Frtidspolitik

Der følges nu op på idrætsforeningernes tilkendegivelser i forhold til den Sport & Fritidspolitik, som skal danne rammerne for idrætten i de kommende år.

Se opsummering og det samlede dokument fra debataften med workshops

NU KAN DU MØDE, DEBATERE OG STILLE SPØRGSMÅL TIL KOMUNALPOLTIKERNE ved

Idrætspolitisk møde mandag den 11. sept. kl. 19.00-21.30 i Sportens Hus i Ceres Arena.

Det er DIN mulighed for at drøfte og få indflydelse på idrættens vilkår i Aarhus Kommune! Eller slet og ret bare høre hvad politikerne har af tanker og planer for idrætslivet i DIN kommune.

TILMELDING på tilmelding@isaarhus.dk SENEST D. 4. SEPT. (angiv navne, forening og antal)


 

DGI undersøgelse

Kommunernes tilskud til idrætten

DGI har lavet denne undersøgelse om landets kommuners tilskud til idræt. Heriblandt også Aarhus Kommune.

Læs undersøgelsen her.

Stof til debat på idrætspolitisk møde d. 11.sept?


  Se video

45 min. bevægelse i skolen...

Hvordan har vi grebet bolden i Aarhus

Aarhus Kommune inviterer til konference om bevægelse i skolen tirsdag d. 3. oktober på Møllevangsskolen.

Mød bl.a Professor Bente Klarlund som holder et humoristisk, tankevækkende og inspirerende oplæg om sundhed og fysisk aktivitet - denne dag vil det være målrettet fagpersoner, der arbejder med bevægelse i skolen.

Tilmelding til Katrine Lindgaard, Sundhed og Trivsel. Nærmere info og program kan hentes her.


 

Anlægspuljen - Husk at få vejledning hos idrætssamvirket!

Anlægspuljen har ansøgningsfrist d. 1.okt. hvert år.

Har din idrætsforening planer om udbygning, modernisering eller renovering af jeres anlæg, så husk ansøgningsfristen for anlægspuljen til forenings- og fritidsaktiviteter. Der ydes tilskud på op 70% ved energibesparende tiltag

Byrådet har afsat en årlig pulje til kommunale, foreningsejede og selvejende institutioners byggeprojekter. Der kan søges om tilskud til nye forenings- og fritidsfaciliteter samt til ombygning, modernisering og renovering af eksisterende faciliteter.

Ansøgning indsendes via anlægspuljens ansøgningsskema senest den 1. oktober. Indkomne ansøgninger efter denne dato kan ikke forventes imødekommet. Den samlede pulje fordeles én gang årligt, og ansøgeren kan forvente svar senest i januar måned.

Der ydes normalt et tilskud på maksimalt 50% af udgifterne til ombygning, renovering, forbedring af mindre nyanlæg under forudsætning af en kontant egenkapital på minimum 15% af de samlede anlægsudgifter.

Til investeringer i energibesparende tiltag ydes efter konkret vurdering op til 70% af anlægsudgifterne.

Til større nye projekter - f.eks. idrætshaller - ydes normalt et tilskud på maksimalt 15% af de samlede udgifter under forudsætning af en kontant egenkapital på et tilsvarende beløb.

Der ydes ikke tilskud til allerede igangsatte projekter.

Beskrivelse og ansøgningprocedure

Download anøgningskema


HUSK!
Medlemsforeninger anbefales at søge vejledning forud for anlægsprojekter hos Idrætssamvirket Aarhus.  Parasport Danmark

Parasportens Dag 2017

Invitation til børn og unge om en fantastisk idrætsdag lørdag den 23. september

Parasportens Dag er Parasport Danmarks årlige, landsdækkende sportsdag, hvor alle med interesse for parasport kan komme forbi og deltage eller hilse på.

Målgruppen er børn og unge op til 24 år – med en funktionsnedsættelse (bevægelses-, syns- eller udviklingshandicap).

Læs om Idrætterne i Aalborg
Læs om Idrætterne i Vejle

Tilmelding online - Tilmeldingsfrist den 16. september 2017

Det er gratis at deltage.


 

Arven efter Aarhus 2017s frivillighedsprogram

Som du sikkert ved, så slutter kulturhovedstadsåret til årsskiftet

Dermed slipper vi i Aarhus 2017 også taget i de mange ReThinkers, som har været med til at realisere hundredvis af begivenheder under kulturhovedstadsåret. Og derfor er vi glade for, at andre kræfter nu træder til.

Frivillighovedstad 2018 inviterer lørdag d. 23. september kl. 10 til en drøftelse af ”Arven efter Aarhus 2017s frivillighedsprogram”.

Stormødet er åbent for både ReTHINKere, turistorganisationer, kulturinstitutioner, embedsmænd, virksomheder, fonde mv. Og dermed også en oplagt mulighed for at netværke.

Se hele invitationen her.


 

Pigerne har også deres Rettigheder

Konferencen sætter fokus på herboende indvandrerpigers rettigheder...

...og de udfordringer, som stammer fra deres oprindelige sociale og kulturelle baggrunde. Vi vil skabe debat om ligestilling mellem kønnene og fortælle herboende indvandrere og deres efterkommere, at piger har samme rettigheder som drenge i Danmark.

Konferencen er for herboende indvandrere og flygtninge, undervisningsinstitutioner, myndigheder, lokale foreninger, meningsdannere, politikere og lokale borgere med særligt fokus på ligestilling og køn.

Deltagelse kræver tilmelding.
Bekræft din tilmelding senest 4. september 2017 på Facebook begivenheden
eller direkte på mail til Ali Nuur


Kontakt

Idrætssamvirket Aarhus
Idrættens Hus Vest
Stadion Allé 70
8000 Aarhus C

Tlf.: 8614 5252
Se direkte numre her

E-mail: info@isaarhus.dk


Tilmeld/Afmeld

Ønsker du at modtage Idrætssamvirkets nyhedsbrev på e-mail så tilmeld dig her:

Tilmeld Nyhedsbrev

Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet, er der tre forskellige procedurer alt efter hvordan du er tilmeldt nyhedsbrevet og hvilken modtagergruppe din e-mailadresse tilhører:

Afmeld Nyhedsbrev