Kan du ikke læse nedenstående, findes nyhedsbrevet online: http://www.idraetssamvirket.dk/2017-november.asp

2. november 2017

Nyhedsbrev November 2017

Kort nyt fra Idrætssamvirket

HUSK - at sende ansøgninger vedr. leder- og instruktøruddannelse for både interne- og eksterne kurser, der vedrører 2017 - vi har valgt at se bort fra 8 ugers fristen.
I bedes derfor hurtigst muligt indtaste disse i Idrætssamvirkets system, så de kan behandles indenfor regnskabsår 2017.

Alle medlemsforeninger bedes venligst tjekke forenings- og personoplysninger ved at logge ind i deres del af medlemsdatabasen via Foreningslogin.
Har man mistet loginoplysningerne, kan der rettes henvendelse til support@isaarhus.dk.

/På forhånd tak!


Hvem er Årets Idrætsudøver og hvem er Årets Talent?

Indstil kandidater til Idrætssamvirkets prestigefyldte priser

  Idrætssamvirkets hædersbevisninger
Idrætssamvirket uddeler årligt to hædersbevisninger til århusianske idrætsudøvere:
- Årets Idrætsudøver (Mr. Pokalen)
- Årets Talent

De to priser uddeles til årets DM-Fest på baggrund af nomineringer fra idrætsforeningerne. Foreningerne har mulighed for at anerkende en person eller et hold, der har gjort sig resultatmæssigt bemærket, leveret en stor indsats, udviklet sig markant eller på anden måde fortjent en hæder.

Nomineringer inklusiv begrundelser sendes til Idrætssamvirket Aarhus senest søndag d. 26. nov. 2017info@isaarhus.dk

Læs mere om Idrætsamvirkets priser her...


  Århus i Forening

Har du en idé til et gratis kursus i 2018?

Hvilket kursus vil du gerne have næste år?
Vidste du i øvrigt, at I kan få et kursus ud i jeres egen idrætsforening?

Idrætssamvirket er i gang med at udarbejde kursustilbud for Aarhus i Forening 2018, og derfor opfordres vores medlemsforeninger til at byde ind med ønsker.

HAR DU EN IDÉ ELLER ET ØNSKE TIL ET KURSUS? Så send det til konsulent@isaarhus.dkKursus i egne rammer på jeres præmisser
Flere og flere idrætsforeninger ønsker at få kurser afholdt i egne rammer. DET KAN JERES KLUB OGSÅ FÅ!
Bliv f.eks. inspireret i kursusprogrammet for 2017. HVILKET KURSUS KUNNE I TÆNKE JER?

Det er ganske gratis, hvis idrætsforeningen er medlem af Idrætssamvirket. I skal blot sørge for min. 12 deltagere, lokale og forplejning. Så sørger vi for kvalificerede undervisere og kursusmateriale.

KONTAKT: konsulent@isaarhus.dk


 

ESAA INFO-møder

Til sportsklubber, -forbund og udøvere med forældre.

Invitation til informationsmøder om ESAA-klasser og Team Danmarks ordning om forlænget ungdomsuddannelse.
Onsdag d. 29. november:
- kl. 17.00–18.30
informationsmøde om talentklasser på folkeskolens 8., 9. og 10. klassetrin.
- kl. 19.00–21.00 - informationsmøde om eliteidræt og ungdomsuddannelse.
(mødelokale: Sporten Hus, 1. sal, Atletion, Stadion Allé 74, 8000 Aarhus C – indgang ved Styrketræning.)

LÆS MERE - og tilmeld dig her.

DUAL CAREER – Talent, Elitesport og Uddannelse
Dual career handler om mulighederne for at kombinere talent, elitesort og uddannelse. Aarhusianske sportstalenter har igen i uddannelsesåret 2018/19 mulighed for at kombinere talentudvikling og uddannelse i såvel folkeskolens 8., 9. samt 10. klasser som på ungdomsuddannelserne.


 

Indstilling til international idrætspris

Kandidater søges!

Aarhus Kommune ved Sport & Fritid og Aarhus Oliefabriks Fond For Almene Formål uddeler prisen til en internationalt orienteret idrætsforening.

Aarhus Oliefabriks Fond For Almene Formål sponsorer ”International Idrætspris”. Prisen uddeles én gang årligt til en århusiansk idrætsforening, der har gjort en god indsats for at give børn og unge særlige internationale oplevelser via idrætten.

International Idrætspris - beskrivelse, kriterier, indstilling

Indstilling til Aarhus kommune, Sport & Fritid senest 1. dec.:
sport-fritid@aarhus.dk


 

Puljen for nye initiativer og udvikling

Som medlem af Idrætssamvirket Aarhus, er det muligt at søge puljen til udvikling af foreningen og foreningens aktiviteter

I 2017 er der afsat 50.000kr. i budgetttet, til puljen for nye initiativer og udvikling.

Udgangspunktet for ansøgningerne kan være:
  • Organisationsudvikling
  • Nyskabende aktiviteter eller events
  • Opstart af en ny afdeling i foreningen
  • Tilskud til dyrt sportsmateriel, der er til gavn for nye initiativer og udvikling i foreningen.
Tilskuddet udregnes efter fordelingsnøgle og max. tilskud er 10.000 kr. Max tilskud udløses først ved dyrt idrætsmateriel over 20.000 kr.

Sportsmateriel bliver behandlet for sig og den resterende ansøgning for sig, hvorfor det forventes af indsendte budget, hvad udgiften er til materiel.

Mere information om puljen og ansøgningsskema findes her.


 

Højere maksimal etableringsudgift for mindre projekter

Grænsen for samlet etableringsudgift for mindre projekter, der kan få støtte fra Lokale og Anlægsfonden er hævet til 1,5 mio. kr.

Det er i Lokale og Anlægsfonden muligt at få støtte til mindre opholdsfaciliteter eller opholdsfaciliteter med integrerede aktivitetsmuligheder inden for idræt, kultur, friluftsliv og andre fritidsformål.

Det er altså nu muligt at få støtte til mindre projekter med en samlet etableringsudgift mellem 150.000 kr. og 1.500.000 kr. Der kan gives op til en tredjedel af den samlede etableringsudgift i støtte. Dog højest 200.000 kr.

Læs mere om kravene til at opnå støtte til mindre projekter.


 

Firkantet lys på vej til fire fodboldbaner.

Lysforurening fra fodboldbaner og idrætsanlæg er en stigende irritationsfaktor

Fodboldbaner og idrætsanlæg bliver i stigende grad brugt året rundt – også i de mørkeste vintermåneder. Det betyder mange timer med oplysning af anlæggene, hvilket ofte er en irritationsfaktor for folk, der bor tæt på anlæggene.

Fire testforsøg rundt om i landet, med en ny type LED-belysning skal være med til at sætte fart i en udvikling, hvor lys på fodboldbaner og andre idrætsanlæg bliver mindre irriterende for naboerne – og hvor energiforbruget kan nedsættes. En af testbanerne bliver den snartligt anlagte kunstgræsbane ved Åby Skole.

Der kan læses mere om forsøgsprojekterne her.


 

Nye skove skal bruges aktivt

Der bliver etableret meget ny skov i Danmark, men hvordan skovene efterfølgende skal bruges af befolkningen, bliver glemt

Skovene er et af danskernes mest populære steder at være aktive. For nogle er det en rolig spadseretur mellem træer, planter og dyreliv, for andre handler det om at give fuld gas med løbeskoene eller mountainbiken.

Sammenlignet med etablering af almindelige idrætsfaciliteter, er det langt billigere at etablere områder til idræt som fx spor til mountainbikeryttere i skove. Alligevel indgår plads til idræt og aktivt udeliv så godt som aldrig i planer om rejsning af nye skovområder.

Det skal et nyt idékatalog fra Lokale og Anlægsfonden, Naturstyrelsen og Aarhus Kommune forsøge at rette op på.

Læs mere

Kontakt

Idrætssamvirket Aarhus
Idrættens Hus Vest
Stadion Allé 70
8000 Aarhus C

Tlf.: 8614 5252
Se direkte numre her

E-mail: info@isaarhus.dk


Tilmeld/Afmeld

Ønsker du at modtage Idrætssamvirkets nyhedsbrev på e-mail så tilmeld dig her:

Tilmeld Nyhedsbrev

Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet, er der tre forskellige procedurer alt efter hvordan du er tilmeldt nyhedsbrevet og hvilken modtagergruppe din e-mailadresse tilhører:

Afmeld Nyhedsbrev