Om Idrætssamvirket & Kontakt
Nyheder
Projekter & Uddannelse
Arrangementer
Samarbejder
Medlemsforeninger
Medlemsservice
Tilskud & Puljer
Login

Kontakt webmaster

Opsumering af idrætspolitisk møde
85 foreningsfolk og politikere var samlet i Sportens Hus, for at drøfte Aarhus Kommunes sport- og fritidspolitik 2018-2021

1. marts havde Idrætssamvirket Aarhus i samarbejde med Aarhus Kommune Sport&Fritid, inviteret byens foreninger og politkkere til Idræts politisk møde.

Overskriften var "Aarhus Kommunes Sports- og fritidspolitik 2018-2021."

Der var på forhånd lavet en inddeling af 4 temagrupper, som hver især kunne tænkes at have deres egen dagsorden/interesser i forhold til Aarhus Kommunes fremtidige idrætspolitik:
 1. De små foreninger
  Kommunen har en mangfoldighed af små idrætsforeninger – hvordan udvikler vi disse idrætforeninger? (4 borde)
 2. A) Hvordan skal vi små idrætsforeninger leve op til Aarhus Kommunes forventninger om medfinansiering af idrætsfaciliteter – er det muligt?
  B) Er de små foreninger fremtidens foreninger?
  C) Åbent tema.

 3. Talentudviklingen i Aarhus Kommune
 4. (2 borde)
  A) Hvordan skaber vi bedst udviklende miljøer?
  B) Mere og bedre træning?
  C) Holistiske modeller – Dual career?
  D) Hvordan fanger man de unge mennesker ude i skolerne?
  E) Økonomi

 5. Faciliteter – drift og flere multianvendelige faciliteter
  Vores kommune vokser og vi mangler faciliteter (5 borde)
 6. A) Nye byområder og byudvikling?
  B) Specialfaciliteter
  C) Hvordan gentænker vi driften af kommunale faciliteter – Hvordan kan idrætsforeningerne i højere grad inddrages og hvad skal guleroden være?
  D) Åbent tema

 7. Unge og fremtidens idræt og fremtidens idrætsforening
  Aarhus er en studenterby med et enormt potentiale (3 borde)
 8. A) Er vi villig til forandringer som retter sig mod unges ønsker?
  B) Er tilbuddene i idrætsforeningerne attraktive for de unge/skaber vi mening og indhold?
  C) Hvordan kan unge engageres i idrætsforeningens liv og ledelse?
  D) Åbent tema
De enkelt grupper skulle efter mange gode og saglige diskussioner, prioritere deres pointer ved bordene.
Ideerne og argumenterne som fik de højeste prioriteringer er samlet i dette skema.

Har I uddybende spørgsmål eller inputs er I velkommen til at kontakte:

Sekretariatsleder
Henrik Stampe
Tlf: 60 82 64 61
E-mail: leder@isaarhus.dkIdrætssamvirket Aarhus | Idrættens Hus Vest | Stadion Allé 70 | 8000 Aarhus C | 8614 5252 | info@isaarhus.dk