Om Idrætssamvirket & Kontakt
Nyheder
Projekter & Uddannelse
Arrangementer
Samarbejder
Medlemsforeninger
Medlemsservice
Tilskud & Puljer
Login

Kontakt webmaster
Årsrapport 2016 - Idrætssamvirket Aarhus
Idrætssamvirkets idégrundlag
At skabe optimale forhold for udøvelse af motions-, bredde- og eliteidræt. Herunder at forvalte de til rådighed stillede pengemidler og repræsentere foreninger over for myndigheder og institutioner.
Hædersbevisninger
Årets Leder 2015 Årets Idrætsudøver 2015 Årets Talent 2015
TINA JØRGENSEN IDA BOBACH METTE KØCHS NIELSEN
HARLEV BASKETBALL KLUB
ORIENTERINGSKLUBBEN PAN
AARHUS ROKLUB

Bestyrelse og medlemsforeninger

Idrætssamvirkets bestyrelse Foreninger AntalBo Louring Hovedforeninger 33
Camilla Jørgensen Underafdelinger 228
Bent Hviid (Næstformand) Specialforeninger 144
Ulla Kolding

Thomas Ahrentz (Formand) Antal foreninger i alt 405
Sten Ejsing

Jens Peter Schou Nielsen Medlemmer 84.085
Fra venstre: Bo Louring, Camilla Jørgensen, Bent Hviid, Claus Pape, Thomas Ahrentz, Sten Ejsing, Jens Peter Schou Nielsen

Bestyrelsen for den selvejende institution Den Blå Rambla Bestyrelsen for den selvejende institution Hasle BakkerBent Hviid (Formand) Bent Hviid (Formand)
Carsten Buus Jan Christensen
Bo Louring Jens Ole Kristensen
Helge Meyer
Steen Ejsing
Personale

Henrik Stampe Sofus Riishede Dan Kristiansen
Sekretariatsleder Idrætskonsulent Økonomiansvarlig
Tlf: 60 82 64 61 Tlf: 28 11 31 83 Tlf: 60 24 66 71
Projekter

Helge Meier Jacob Erdmann
Hasle Bakker Den Blå Rambla
Tlf: 26773357 TlF: 28113198
Forord
 
I Idrætssamvirket synes vi, at idrætsåret har været godt for idrætsforeningerne i Aarhus Kommune, og at 2016 har været et godt år for Idrætssamvirket
Vi er lykkedes med mange forskellige ting. Idrætssamvirket har gjort sig store anstrengeler for at påvirke budgetforliget for 2017 – 2020. Vi har haft fokus på at byen vokser sig større år for år og at nye bydele vokser op rundt om i kommunen. Behovet for flere og mere moderne idrætsfaciliteter vokser i takt med udviklingen, og vi har gennem dialog med politikerne og læserbreve og kronikker i medierne forsøgt at give udtryk for vores holdninger og derigennem påvirke beslutninger. Det er ingen hemmelighed, at vi selv synes, at vores strategi har haft succes.

Idrætssamvirkets gode og positive relationer til politikere og embedsfolk har været med til at give idrætten et årligt løft på kr. 10 mio. i årene fremover. Det er næppe nok til at opfylde alle idrættens drømme, men det er et skridt på vejen.

2016 var året hvor vi afsluttede projektet Den Blå Rambla. Projektet har vi talt og skrevet meget om, og det har der været god grund til. Projektet har løftet vandsportsaktiviteterne i byen og har ført til nye og positive partnerskaber med private interessenter og et øget kendskab og samarbejdsrelationer til kommunale myndigheder.
Den Blå Rambla har blandt andre ting lært os vigtigheden af at understøtte gode initiativer med økonomiske og menneskelige ressourcer. Foreningerne finder hurtigt fodfæste og tiltrækker hurtigt nye medlemmer. Denne læring vil vi tage med i forhandlingerne af en ny sport- og fritidspolitik, således at nye og gode initiativer tilgodeses af kommunale midler fremover.

2017 er kommunalt valgår og der skal vedtages en ny sport- og fritidspolitik. For os hænger disse ting sammen, og vi vil i løbet af 2017 inddrager idrætsledere, idrætsforeninger og andre som vil det bedste for idrætten i Aarhus i diskussionerne.

Lad os i fællesskab gøre 2017 til et år hvor vi giver idrætten bedre muligheder for at udfolde sig.

Med venlig hilsen

Thomas Ahrentz
Formand
Tilbage til top / indholdsfortegnelse

Budgetforliget for 2017-2020 gav penge til idrætten

Idrætssamvirket Aarhus har arbejdet for flere penge til udvikling af kommunes idrætsfaciliteter

I perioden op til vedtagelsen af budgetforliget havde idrætssamvirket fokus på dialogen med politikerne og gennem læserbreve og artikler i medierne gav vi udtryk for....

....[LÆS VIDERE]....
Tilbage til top / indholdsfortegnelse

Idrættens Lederakademi 2016/17 - uddannelse gør foreningsledere stærkere

Download folder (.pdf)

Idrætssamvirket har igen i 2016 prioriteret og satset massivt på lederuddannelse til frivillige idrætsledere i Aarhus Kommune

Desværre startede vi 2016 med at konstatere, at der ikke var tilmeldinger nok til anden udgave af Idrætssamvirkets lederakademi. Årsagerne var flere, men pilen pegede....

.....[LÆS VIDERE]....
Tilbage til top / indholdsfortegnelse

Århus i Forening 2016

Varieret og omfattende kursusudbud.
Første hold og forløb af den nye eventmageruddannelse gennemført med 20 deltagere

Århus i Forening er et samarbejdsforum mellem Idrætssamvirket Aarhus, Århus Ungdommens Fællesråd, DGI Østjylland og Sport & Fritid.

Udover at tilbyde en årlig kursusrække, arbejder Århus i Forening med...

.....[LÆS VIDERE]....
Tilbage til top / indholdsfortegnelse
Den Blå Rambla


Den Blå Rambla - en kæmpe succes

8,8% medlemsfremgang og en lang række faciliteter og aktiviteter er forankret hos idrætsforeningerne

2016 var sidste projektår for breddeidrætsprojektet Den Blå Rambla. Det er vigtigt for Idrætssamvirket og Den Blå Rambla, at projektet har vedvarende værdi for idrætsforeningerne i Aarhus, så forankring var....

....[LÆS VIDERE og se film!]....
Tilbage til top / indholdsfortegnelse
  www.haslebakker.dk
Rekordmange skoleklasser i Hasle Bakker
De århusianske skoler har for alvor fået øjnene op for mulighederne i Hasle Bakker!
Der blev i 2016 sat rekord i Hasle Bakker med afholdelse af 163 undervisningsforløb i naturen med deltagelse af elever fra 37 århusianske skoler. Stigningen skyldes bl.a. andet, at mange lærere har benyttet sig af muligheden for at booke et veltilrettelagt idrætsforløb med instruktør i bakkerne.

Samarbejdet med de frivillige foreninger i bakkerne fortsatte med et solidt og stabilt aktivitetsniveau båret af engagerede ildsjæle, der stod bag 149 arrangementer.

2016 var også året, hvor der med assistance fra DSI Hasle Bakker blev dannet en ny motionsforening for kvinder med navnet Hasle bakker Gåtur. Foreningen er en videreførelse af et flerårigt projektforløb, som DSI Hasle Bakker stod bag, og som nu er implementeret og forankret i lokalområdet som en folkeoplysende forening.

Tilbage til top / indholdsfortegnelse

Aarhus Idrætsfond uddelte igen i 2016 store beløb til idrætsforeningerne

Idrætssamvirkets daværende formand Hans Schou, Ejer af Royal Casino Jens Richard & Steffen Wich fra ESAA

Aarhus Idrætsfond er blevet mere kendt hos idrætsforeningerne. Det kan vi konstatere på det stigende antal ansøgninger som fonden modtager

Til de læsere som ikke er helt klar over hvad Aarhus Idrætsfond er, så kommer her en kort beskrivelse.

Fonden blev.....

.....[LÆS VIDERE]....
Tilbage til top / indholdsfortegnelse


Tina Jørgensen hædret som Årets Leder og 4 medlemmer blev genvalgt til bestyrelsen

de fremmødte idrætsledere til Idrætssamvirkets repræsentantskabsmøde 2016 tilkendegav stor tilfredshed med et stærkt og meget aktivt år 2015. Gav tillige gode input til bestyrelsens fremtidige virke

Omtrent 50 Idrætsledere var samlet lørdag d. 5. marts 2016 i foredragssalen på Idrætshøjskolen Aarhus, til Idrætssamvirkets repræsentantskabsmøde.

Der var genvalg til formand Thomas Ahrentz og 3 bestyrelsesmedlemmer samt...

....[LÆS VIDERE]....
Tilbage til top / indholdsfortegnelse

Fantastisk samarbejde mellem folkeskoler og idrætsforeninger

Aarhusianske skolebørn har fået mere sport og bevægelse på skoleskemaet

Aarhusianske skoleelever havde igen i 2016 mulighed for at prøve kræfter med golf, håndbold, badminton, basket, gymnastik, lacrosse, svømning, floorball, billard, amerikansk fodbold, fodbold og cheerleading.

Magistratsafdelingen for Børn og Unge, Kultur & Borgerservice, Sport og Fritid og Idrætssamvirket fortsatte....

....[LÆS VIDERE]....
Tilbage til top / indholdsfortegnelse

Håndbold i Skolen

et succesfyldt partnerskab mellem Jysk Håndbold Forbund kreds 5 og Idrætssamvirket

Idrætssamvirket blev i starten af 2015 enig med JHF kreds 5 om at skabe et projekt som kunne styrke håndboldforeningernes synlighed og position i skolerne i Aarhus Kommune. Det har blandt andet været hensigten at...

....[LÆS VIDERE]....
Tilbage til top / indholdsfortegnelse

Anlægspuljen 2016

Aarhus Kommunes anlægspulje til idrætsformål i perioden 2017-18

18 anlægsprojekter blev tilgodeset i 2016 med tilskud fra Aarhus Kommunes anlægspulje til forenings- og fritidsformål. 15 af disse er tilskud af forskellig størrelse til Idrætsforeninger.

Idrættens...

....[LÆS VIDERE]....
Tilbage til top / indholdsfortegnelse

Regnskab 2016

Idrætsamvirkets omsætning for regnskabsåret 2016 blev på 2.735.196 kr.
Årets resultat viser et underskud på i alt 1.641 kr. efter hensættelser.

...[LÆS MERE]...

Idrætssamvirket Aarhus | Idrættens Hus Vest | Stadion Allé 70 | 8000 Aarhus C | 8614 5252 | info@isaarhus.dk