Ser teksten mærkelig ud, se online: http://www.idraetssamvirket.dk/2015-september---nr2.asp

Nyhedsbrev September 2015 - nr.2

HUSK deadlines!

- 1. okt. Ansøgningsfrist for Aarhus Kommunes anlægspulje til forenings- og fritidsfaciliteter

- 1. okt. Ansøgningsfrist for lokaletilskud til jeres idrætsforening, hvis jeres forening ikke før har modtaget lokaletilskud (nye idrætsforeninger)

- 9. okt. Frist for at aftale et samarbejde ml. den lokale skole og idrætsforeningen og ansøge Idrætssamvirkets og Børn&Unges fællespulje til projekter for Bevægelse i Den åbne skole

- 19. okt. Ansøgningsfrist for kulturstyrelsens folkeoplysningspulje

- Løbende kan din idrætsforening søge eksterne fonde og puljer, se oversigten her...


Vil din idrætsforening tjene penge? - Idrætssamvirket skaber kontakt

Idrætssamvirket Aarhus vil gerne hjælpe medlemsforeningerne til at stå først for, når eventarrangører, sportsarrangementer og andre organisationer tilbyder frivillige honorar til foreningen

Idræt og bevægelse i Den åbne skole

Skoler og idrætsforeninger i Aarhus Kommune kan igen søge puljemidler til fælles projekter i skoleåret 2015-16.
Puljen er på 80.000 kr. og udbydes i et samarbejde mellem Børn & Unge og Idrætssamvirket Aarhus

Projekterne skal understøtte den lokale implementering og forankring af folkeskolereformen – Bevægelse og Den åbne skole. De skal have fokus på bevægelse og læring.

Til et projekt kan søges mellem 15.000 og 25.000 kr. Det defineres og beskrives lokalt i et samarbejde mellem skolen og idrætsforeningen. Midlerne kan tilgå både skole og idrætsforening. Der kan suppleres med egenfinansiering.

Ansøgningsfrist d. 9.okt. 2015
Til ansøgningen bruges denne skabelon (klik for download) - til projektbeskrivelse og budget. Sendes til Børn & Unge: Thomas Batting tba@aarhus.dk og Karen Mette Hansen kamh@aarhus.dk
(OBS – Puljemidlerne kan ikke bruges til almindelig drift – fx vikartimer)


Klubliv Danmark - Mikrosponsorater til din idrætsforening

Husk at opfordre jeres idrætsforeningsmedlemmer til at tilmelde sig Klubliv Danmark. På den måde tilfalder sponsoraterne jeres idrætsforening.

DGI står bag det nye initiativ Klubliv Danmark som du kan læse meget mere om her:


Din idrætsforening kan få økonomisk støtte til jeres projekt

Har jeres idrætsforening en idé til et projekt der styrker samarbejdet med folkeskolen eller med fokus på nye brugergrupper?
Kulturstyrelsen udbyder en pulje på 2. mill. kr. til formålet.

Hos Idrætssamvirket Aarhus kan I få hjælp til at konkretisere idé og projektbeskrivelse.

Kulturstyrelsen udbyder 4 mio. kr. til at fremme folkeoplysningen. Halvdelen skal gå til mindre projekter, der inddrager nye brugergrupper, eller som styrker samarbejdet mellem foreninger og folkeskole.

Ansøgningsfrist d. 19.okt. 2015

LÆS MERE om puljen her


 

Gratis på kursus!

Tilmeld dig nu! Idrætssamvirkets kurser 2015 - Århus i Forening. Efterårets kurser er i gang!

Det er gratis at deltage i Idrætssamvirkets populære kurser. Kursuskataloget for hele 2015 er udgivet, så du kan planlægge din kursusdeltagelse for hele året.

Nedenfor ser du Efterårets kurser. Meld dig til allerede nu, for at være sikker på en plads!

EFTERÅR 2015:
Titel/tema
Afholdes
Tilmeldingsfrist
 • Fundraising - økonomi til aktiviteter eller udvikling
 • 27. okt. 2015 6. okt. 2015
 • Ny kasserer - Årsregnskabet
 • 29. okt. 2015 8. okt. 2015
 • Foreningens hjemmeside - workshop i Joomla og Wordpress
 • 29. okt. 2015 8. okt. 2015
 • Overlevering og generationsskifte - få styr på…
 • 3. nov. 2015 13. okt. 2015
 • Kom godt i gang - tilskudsmuligheder, rettigheder og pligter for folkeoplysende foreninger
 • 11. nov. 2015 21. okt. 2015
 • Google - online i 'skyen', som fælles styreværktøj for foreningen
 • 12. nov. 2015 22. okt. 2015
 • Grafisk facilitering - introduktion til...
 • 17. nov. 2015 27. okt. 2015

  Se kursusudbuddet og læs mere om ÅiF: Århus i Forening - Kurser


  Kontakt

  Idrætssamvirket Aarhus
  Idrættens Hus Vest
  Stadion Allé 70
  8000 Aarhus C

  Tlf.: 8614 5252
  Se direkte numre her

  E-mail: info@isaarhus.dk


  Tilmeld/Afmeld

  Ønsker du at modtage Idrætssamvirkets nyhedsbrev på e-mail så tilmeld dig her:

  Tilmeld Nyhedsbrev

  Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet, er der tre forskellige procedurer alt efter hvordan du er tilmeldt nyhedsbrevet og hvilken modtagergruppe din e-mailadresse tilhører:

  Afmeld Nyhedsbrev